Chcem sa stať členom TP

 

 

 

Hlavná strana

Anonymní alkoholici

Je AA prevás? otestujte sa

O Triezvom priestore

Dvanásť krokov

Dvanásť tradícií

Čo AA nerobí

Kontakty

 

Dvanásť krokov

Dvanásť krokov je základom programu AA k osobnému uzdraveniu sa z alkoholizmu. Nie sú to abstraktné teórie, sú založené na skúsenostiach, na pokusoch a omyloch členov AA. Popisujú postupy a činnosti, o ktorých veríme, že boli dôležité pre dosiahnutie triezvosti. Prijatie dvanástich krokov nie je v žiadnom zmysle slova povinné. Skúsenosti však ukazujú, že členovia, ktorí vynaložia úprimné úsilie v dodržiavaní týchto krokov a snažia sa ich aplikovať v každodennom živote, väčšinou získajú z AA ďaleko viac než tí členovia, ktorí s krokmi nepracujú. Je prakticky nemožné dodržiavať všetky kroky doslova a každý deň. Pre niekoho dvanásť krokov predstavuje prístup k životu. Mnohí z AA majú pocit, že kroky sú nevyhnutné na udržanie triezvosti. 

 

1. krok:

Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.

2. krok:

Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

3. krok:

Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do opatery Boha,  tak ako ho my chápeme.

4. krok:.

Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. krok:

Boli sme úplne pripravení nechať Boha odstrániť všetky naše charakterové chyby.

7. krok:

Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. krok:

Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

9. krok:

Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, kedy by im alebo iným naše konanie uškodilo.

10. krok:

Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme to priznali.

11. krok:

Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý styk s Bohom, tak ako Ho my chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12. krok:

Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy v každej našej činnosti.

 

 

Psychológ o AA 

Anonymní alkoholici (AA) sú dnes najrozšírenejšou svojpomocnou skupinou na svete. Za 71 rokov od založenia sa rozšírili do 180 krajín, oslovili viac než 2 milióny členov a získali si uznanie laickej
i odbornej verejnosti.

(Psychiatria, 13, č.3.-4,
s. 177-181)

Celý článok

horizontal ruleLast updated: júla 22, 2018.