Chcem sa stať členom TP

 

 

 

Hlavná strana

Anonymní alkoholici

Je AA prevás? otestujte sa

O Triezvom priestore

Dvanásť krokov

Dvanásť tradícií

Čo AA nerobí

Kontakty

 

Dvanásť tradícií 

Tradície sú odporučené princípy, ktoré zaisťujú prežitie a rast tisícov skupín tvoriacich spoločenstvo AA. Sú založené na skúsenostiach skupín z prvých rokov existencie AA. Tradície sú dôležité pre dlhoročných členov i pre tých, ktorí v AA iba začínajú. Vytvárajú predpoklady pre dobré fungovanie skupín.

 

1. tardícia:

Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty členov AA.

2. tardícia:

Pre dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.

3. tardícia:

Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.

4. tardícia:

Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA alebo AA ako celok.

5. tardícia:

Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.

6. tardícia:

Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k žiadnemu podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.

7. tardícia:

Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8. tardícia:

AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

9. tardícia:

AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

10. tardícia:

AA nezaujíma stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Meno AA by nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejných sporov.

11. tardícia:

Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA a nie na reklame. V rozhlase, televízii a tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.

12. tardícia:

Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadradenosť princípov nad osobnosťami.

 

 

Psychológ o AA 

Anonymní alkoholici (AA) sú dnes najrozšírenejšou svojpomocnou skupinou na svete. Za 71 rokov od založenia sa rozšírili do 180 krajín, oslovili viac než 2 milióny členov a získali si uznanie laickej
i odbornej verejnosti.

(Psychiatria, 13, č.3.-4,
s. 177-181)

Celý článok

horizontal ruleLast updated: júla 22, 2018.